Termenii și condiții

Site-ul plaiesii.md, denumit în continuare “plaiesii.md”, este deținut și administrat de societatea SIMPLIKE SRL, având următoarele date de identificare: IDNO 1018600033235 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu capital social în valoare de 100 lei și cu sediul în Mun. Chișinău, Str. Alba Iulia 91, MD-2071, Republica Moldova. Tel.:068.943.342; E-mail: siteplaiesii@plaiesii.md.
Navigarea pe site-ul plaiesii.md urmată de Comandă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptrea termenilor de mai jos de către orice Client.
plaiesii.md își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.
În caz de divergență sau neânțelegeri între plaiesii.md și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul, Comenzii.

1. DEFINIȚII

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul plaiesii.md.
Client – persoana fizică/persoana juridică ce efectuează o Comandă.
Produse și Servicii – orice produs sau serviciu menționat în Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.
Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii și să facă plata acestora.
Vânzător – societatea Simplike SRL, având următoarele date de identificare: IDNO 1018600033235 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu capital social în valoare de 100 lei și cu sediul în Mun. Chișinău, Str. Alba Iulia 91, MD-2071, Republica Moldova.
Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.
Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

2. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul site-ului plaiesii.md: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea Simplike SRL. și a furnizorilor săi, și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Simplike SRL. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legislației în vigoare. plaiesii.md și logo-ul plaiesii.md sunt mărci înregistrate ale Simplike SRL.
Simplike SRL poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o forma descrisa, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului plaiesii.md.

3. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, telefon/fax, adresa (domiciliu/reședința), e-mail.
Conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, plaiesii.md garantează o protecţie maximă a datelor personale ale Clienţilor împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum şi asupra altor acţiuni ilicite de natură să aducă atingere drepturilor acestora. Astfel, plaiesii.md prelucrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.
Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor.
Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată, ca ulterior aceste date să fie incluse în baza de date a plaiesii.md și cu utilizarea și prelucrarea de către plaiesii.md, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare.
Clienții beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de incălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul Simplike SRL.
Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor.
În cazul în care Clientul își modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către plaiesii.md și există Comenzi în derulare, Comenzile își păstrează datele de la momentul plasării Comenzii.

plaiesii.md nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terti, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzător pe plaiesii.md pentru niciun fel de prejudiciu.

4. PREȚUL

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente. Prețurile de livrare sunt detaliate pe site.
Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului plaiesii.md sunt exprimate în MDL.

5. COMANDA

Prin finalizarea Comenzii Clientul garanteaza ca toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (Comanda întârziată, transmisă greșit, anulată, etc).
plaiesii.md nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare sau anularea comenzii. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.
Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant plaiesii.md să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părți (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.
plaiesii.md poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fară a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:
• eșuarea / invalidarea tranzacției online;
• eroare tehnică în procesarea comenzii;
• neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului/a tranzacției;
• date incomplete sau incorecte ale Clientului;
• activitatea Clientului poate produce daune site-ului plaiesii.md /partenerilor;
• livrări consecutiv eșuate;
• alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.
Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, plaiesii.md nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.
În anumite situații și pentru motive justificate, plaiesii.md îsi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. În aceste situații plaiesii.md va anunta Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către Plaiesii.md, Vânzătorul se obligă să informeze Clientul asupra acestui fapt și să returneze în contul Clientului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Plaiesii.md a luat cunoștință de acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

6. FACTURARE – PLĂȚI

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Client o notificare de plata pentru Produsele si Serviciile livrate, obligatia Clientului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

7. LIVRAREA

Termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării Comenzii.
Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului și se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăși termenul maxim prevăzut mai sus.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care prețul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), Simplike SRL va informa Clientul despre indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar Simplike SRL va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.
Pentru produsele care nu se află în stoc, Clientul este de acord ca Simplike SRL să livreze un produs cu calități și preț echivalente cu cele solicitate. Dacă Clientul își exercită dreptul de denunțare unilaterală a contractului în termen de 30 de zile de la primirea produselor, cheltuielile de returnare a produselor sunt în sarcina Simplike SRL

8. CONDIȚII DE LIVRARE

La solicitarea plaiesii.md, clientul va face dovada identității sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorități oficiale.
În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către plaiesii.md, la momentul predării produselor Comandate către Client .

9. RECEPȚIA PRODUSELOR

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de catre Curier la livrarea produselor comandate. De asemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea în bune condiții și în totalitate a produselor Comandate.

10. MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE RETURNARE A PRODUSELOR

Clientul se obligă sa notifice plaiesii.md intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin e-mail la siteplaiesii@plaiesii.md sau prin telefon la numarul 068.943.342 în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, plaiesii.md poate refuza coletul.
Informațiile necesare care trebuie furnizate plaiesii.md pentru returul comenzilor plasate:

• data expedierii coletului;
• numărul Comenzii;
• suma de returnat;
• adresa de unde curierul urmează să preia coletul de retur;
• modalitatea de plată dorită (datele contului bancar sau suma produselor returnate).

11. CONDIȚII DE RETURNARE A PRODUSELOR

În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului, în ambalajul original, cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele care l-au însoțit. Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu exceptia viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondența cu plaiesii.md).

12. RETUR DOA (DEAD ON ARRIVAL)

În eventualitatea în care produsul achiziționat este nefuncțional sau prezintă vicii de fabricație, acesta va fi înlocuit cu un produs funcțional, cu condiția notificării în scris în termen de 48 de ore de la primirea produsului.

13. TERMENE DE RETURNARE A BANILOR

Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primește banii aferenți produselor returnate și costul transportului achitat inițial în interval de 14 zile calendaristice de la data la care plaiesii.md este informat de către Client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.

14. DREPTUL DE REVOCARE

Prin comandarea şi achitarea produsului de pe site, Clientul încheie de fapt un contract încheiat la distanţă cu magazinul online SRL SIMPLIKE.

În conformitate cu prevederile art. 1053, art. 1062 și următoarele din Codul Civil al Republicii Moldova precum și dispozițiile Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, Clientul are dreptul la revocarea contractului încheiat la distanţă.

Clientul beneficiază de dreptul de a revoca contractul, fără a fi nevoit să justifice decizia sa şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 12 alin. (3) şi art. 13, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intră în posesia fizică a produsului. Notificarea de revocare se consideră efectuată în termen dacă a fost expediată înainte de expirarea termenului de revocare.

Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

Clientul se obligă să returneze doar acele produse care sunt în aceeași stare în care au fost livrate (in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc.

Plaiesii.md va rambursa Clientului contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării făcute de către Client către Plaiesii.md în ceea ce privește decizia de revocare a contractului.
Plaiesii.md va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

15. FORȚĂ MAJORĂ

În cazul apariţiei circumstanţelor independente de voința părților (impedimente), care și a căror consecințe nu puteau fi prevenite, ce împiedică onorarea completă sau parţială a obligaţiilor de către părţi, şi anume: incendiu, inundaţie, cutremur, calamităţi naturale, dezordini în masă, răscoală, război, operaţii militare de orice caracter, şi alte circumstanţe independente de voința părților, termenul de executare a obligaţiilor contractuale se prelungeşte condiţionat de termenul de acţiune a acestor circumstanţe.

În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului, însă în cazul în care această circumstanţă (impediment justificator) şi urmările ei se vor prelungi mai mult de o lună, fiecare Parte este în drept să renunţe la executarea obligaţiilor sale prevăzute de prezentul Contract, fără pretinderea de daune-interese. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligațiile corelative se sting.
Partea, pentru care devine imposibilă executarea obligaţiilor prevăzute de prezentul contract, se obligă să înştiinţeze în formă scrisă partea opusă în termen de 5 zile lucrătoare, despre apariţia circumstanţelor care împiedică executarea obligaţiilor şi înlăturarea lor.

16. SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR. LEGEA APLICABILĂ

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea din Republica Moldova. Orice conflict apărut între plaiesii.md și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele competente de la domiciliul Clientului.

17. FRAUDA

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fară a se limita la: accesarea datelor Clienților plaiesii.md, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor plaiesii.md, deturnarea conținutului livrărilor către terți etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

18. DISPOZIȚII FINALE

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Actualizat la data de 24.12.2020: Simplike SRL – plaiesii.md.

APC – Agentia pentru Protectia Consumatorului
( Info consumator: 373 22 741 464 )
https://consumator.gov.md/rom